2019-05-14

მაგისტრანტთა საყურადღებოდ!


ინტენსიური კურსი სისხლის სამართლის მიმართულებით საგანში „გერმანიის სასამართლოების გადაწყვეტილებები სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილის პრობლემებზე“ ქ-ნ ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხთან  დაიწყება 20 მაისს, I კორპ. აუდიტორია 308, 18:30 სთ.

Print

« იხ. ყველა სიახლე