2019-08-12

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სასწავლო პროცესის ვადები 2019-2020 სასწავლო წლისათვის


პირველსემესტრელ დოქტორანტთა  რეგისტრაცია:
ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 20-23  სექტემბერი;
აკადემიური რეგისტრაცია - 20-23  სექტემბერი.

შემოდგომის სემესტრი:
ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 აგვისტო - 22 სექტემბერი;
აკადემიური რეგისტრაცია - 16 - 23 სექტემბერი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები - 23 სექტემბერი - 11 იანვარი;
საგამოცდო პერიოდი - 13 იანვარი - 5 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები),  11-17 თებერვალი  (დამატებითი გამოცდები);  
არდადეგები - 29 დეკემბერი – 5 იანვარი, 18 თებერვალი - 1 მარტი.

გაზაფხულის სემესტრი:
ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 3 თებერვალი - 1 მარტი;
აკადემიური რეგისტრაცია - 24 თებერვალი  –  2 მარტი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები -  2 მარტი – 13 ივნისი;
საგამოცდო პერიოდი - 15 ივნისი- 10 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები),  17 - 25 ივლისი (დამატებითი გამოცდები); 
არდადეგები - 26 ივლისი - 13 სექტემბერი.

Print

« იხ. ყველა სიახლე