2019-05-07

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის მოხსენება თსუ-შიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის თანამედროვე კერძო სამართლის ინსტიტუტისა და თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის მოწვევით, მიმდინარე წლის 31 მაისს, 16:00 საათზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ნათია გუჯაბიძე წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე:

„სასესხო-საკრედიტო ურთიერთობები და მათი უზრუნველყოფის ცალკეული საკითხები სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით“

მისამართი: თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი (გერონტი ქიქოძის №3)
Print

« იხ. ყველა სიახლე