2019-07-31

2019-2020 წლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გამოცდის მოსამზადებელი საკითხები


კერძო სამართლის მიმართულებით:

იხ. საგამოცდო   საკითხები 

სისხლის სამართლის მიმართულებით

იხ.  საგამოცდო   საკითხები   

საჯარო სამართლის მიმართულებით:

იხ. საგამოცდო საკითხები

საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით:

იხ. საგამოცდო საკითხები
Print

« იხ. ყველა სიახლე