სტიპენდიები და დაფინანსება


გერმანიის საპარლამენტო სტიპენდია ბერლინში (IPS 2011)

დაწვრილებითი ინფორმაცია

საკონტაქტო პირი:
თეონა თევზაძე, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩო თბილისში.
მისამართი: სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასი, თელავის ქ.20. ტელ.: 44 73 00

_____________________________________________________________________________________


პრეზიდენტის სტიპენდია

პრეზიდენტის სტიპენდიის მოპოვების მსურველ ბაკალავრიატის სტუდენტთა განცხადებების მიღება შესაძლებელია 8 აპრილიდან 14 აპრილის ჩათვლით იურიდიული ფაკულტეტის კანცელარიაში 10-დან 17 საათამდე. (თსუ-ს II კორპ. ოთახი 117)

სტიპენდიის მოპოვების მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:

  • განცხადება;
  • 2009-2010 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები;
  • 2009-2010 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტები.