თანამედროვე კერძო სამართლის ინსტიტუტი

თანამედროვე კერძო სამართლის ინსტიტუტი

თანამედროვე კერძო სამართლის ინსტიტუტი არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც დაარსდა 2015 წელს.

ინსტიტუტის წევრები:

1.    ბესარიონ ზოიძე (ინსტიტუტის დირექტორი);
2.    ირაკლი ბურდული (სამეცნიერო საბჭოს წევრი);
3.    ლადო ჭანტურია (სამეცნიერო საბჭოს წევრი);
4.    თევდორე ნინიძე (სამეცნიერო საბჭოს წევრი);
5.    თამარ ზარანდია (სამეცნიერო საბჭოს წევრი, სამოსამართლო კერძო სამართლის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი);
6.    მარიამ ცისკაძე (სამეცნიერო საბჭოს წევრი);
7.    ქეთევან ქოჩაშვილი (სამეცნიერო საბჭოს წევრი);
8.    თამარ ზოიძე (სამეცნიერო საბჭოს წევრი);
9.    ნათია ჩიტაშვილი (სამეცნიერო საბჭოს წევრი);
10.    ზურაბ ძლიერიშვილი;
11.    გიორგი ამირანაშვილი;
12.    ანა თოხაძე;
13.    ლია შატბერაშვილი;
14.    სერგი ჯორბენაძე;
15.    სალომე ქერაშვილი;
16.    დემეტრე ეგნატაშვილი;
17.    თამარ ხუბაშვილი;
18.    გიორგი რუსიაშვილი;
19.    ვახტანგ ზაალიშვილი;
20.    გია ლილუაშვილი;
21.    თამარ ჩიტოშვილი;
22.    ვალერი ხრუსტალი;
23.    მიხეილ ბიჭია;
24.    ნუნუ კვანტალიანი;
25.    კახა ფალავანდიშვილი;
26.    ლალი ლაზარაშვილი;
27.    შორენა ჯანხოთელი;
28.    ეკა ზარნაძე;
29.    ანდრეა ბორონი;
30.    ევგენია კურზინსკი-სინგერი.

ინსტიტუტის დებულება

საკონტაქტო ინფორმაცია: contprivlaw@tsu.ge

ინსტიტუტის რეკვიზიტები:

თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №3, თსუ მეორე აკადემიური კორპუსი,  პირველი სართული, 130-ე ოთახი.

გამოქვეყნების თარიღი:2016-04-25 10:03:26