კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 3, 0179, თსუ, II კორპუსი
კანცელარია: (+995 32) 2 29 08 41
სტუდენტთა მომსახურების ცენტრი: (+995 32) 2 29 05 96
დოქტორანტურა: (+995 32) 2 25 11 98
ელ-ფოსტა: law@tsu.ge
სახელი *
აარჩიეთ
*