კონტაქტი

მისამართი: თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 3, 0179, თსუ, II კორპუსი
კანცელარია: chancellerylaw@tsu.ge

ცხელი ხაზი :


(+995 32) 2-25-04-84 (ოპერატორი დაგაკავშირებთ სასურველ სამსახურს)

ელ-ფოსტა:


law@tsu.ge