2018-05-01

სალომე ქერაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა


2018 წლის 3 მაისს 15:00 საათზე გაიმართება სალომე ქერაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის ,,ძირითადი უფლებების გავლენა სახელშეკრულებო სამართალზე: ევროპული გამოცდილების მნიშვნელობა ქართული სამართლისათვის" დაცვა.

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II კორპუსში მცირე საკონფერენციო დარბაზში (135–ე აუდიტორიაში).

სადისერტაციო კომისია: თევდორე ნინიძე, ვასილ გონაშვილი, ნათია ჩიტაშვილი, ზურაბ ძლიერიშვილი, ქეთევან ერემაძე, ბესარიონ ზოიძე.
Print

« იხ. ყველა სიახლე