გაგრძელდა კანდიდატთა შერჩევა პროგრამაზე - „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტთა ფინანსური წახალისების მიზნით

იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 15.05.2017 წლის №5 ბრძანებით,  გაგრძელდა დოკუმენტების  მიღება პროგრამაზე - ,, სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“.დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს მიმდინარე წლის 15 მაისს 18 საათამდე, იურიდიული ფაკულტეტის კანცელარიაში, მისამართი : თბილისი , ი . ჭავჭავაძის გამზ . №3,  ოთახი  N117.
 
გისურვებთ წარმატებებს!