« 1 2
  1. პროგრამის დასახელება: სკანდინავიური ფილოლოგია
   პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. კახაბერ ლორია
   საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

  2. პროგრამის დასახელება: ფრანგული ფილოლოგია
   პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ქეთევან გაბუნია
   საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

  3. პროგრამის დასახელება: იტალიური ფილოლოგია
   პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მაია ჯავახიძე
   საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

  4. პროგრამის დასახელება: ესპანური ფილოლოგია
   პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მარინე კობეშავიძე
   საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

  5. პროგრამის დასახელება:რუსული ფილოლოგია
   პროგრამის ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. მარინე ალექსიძე
   საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

  6. პროგრამის დასახელება: რუსული ფილოლოგია (რუსულენოვანი)
   პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ. დავით გოცირიძე, პროფ. მარია ფილინა
   საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

  7. პროგრამის დასახელება: ახალი ბერძნული ფილოლოგია
   პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. სოფიო შამანიდი
   საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

  8. პროგრამის დასახელება: კლასიკური ფილოლოგია
   პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ირინე დარჩია
   საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

  9. პროგრამის დასახელება: ბიზანტიური ფილოლოგია
   პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. თინათინ დოლიძე
   საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

  10. პროგრამის დასახელება: ამერიკისმცოდნეობა
   პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ. ვასილ კაჭარავა, ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
   საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

  11. პროგრამის დასახელება: სახვითი ხელოვნება
   პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლევან სილაგაძე
   საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

  12. პროგრამის დასახელება: ტელე-კინო ხელოვნება
   პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. მერაბ კოკოჩაშვილი
   საგნების ჩამონათვალი      სასწავლო კურსების კატალოგი

  13. პროგრამის დასახელება: გამოყენებითი ენათმეცნიერება (minor)
   პროგრამის ხელმძღვანელი: აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე
   საგნების ჩამონათვალი

  14. პროგრამის დასახელება: შორეული აღმოსავლეთის რეგიონმცოდნეობა (minor)
   პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნანა გელაშვილი
   საგნების ჩამონათვალი

  15. პროგრამის დასახელება: თეოლოგია (minor)
   პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული
   საგნების ჩამონათვალი

  16. პროგრამის დასახელება: რუსეთისმცოდნეობა (minor)
   პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. დალი კანდელაკი
   საგნების ჩამონათვალი


« 1 2