« 1 2
  1. პროგრამის დასახელება:  სკანდინავიური ფილოლოგია
   პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. კახაბერ ლორია
   საგნების ჩამონათვალი   სასწავლო კურსების კატალოგი

  2. პროგრამის დასახელება:  ფრანგული ფილოლოგია
   პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ქეთევან გაბუნია
   საგნების ჩამონათვალი   სასწავლო კურსების კატალოგი

  3. პროგრამის დასახელება:  იტალიური ფილოლოგია
   პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მაია ჯავახიძე
   საგნების ჩამონათვალი   სასწავლო კურსების კატალოგი

  4. პროგრამის დასახელება:  ესპანური ფილოლოგია
   პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მარინე კობეშავიძე
   საგნების ჩამონათვალი    სასწავლო კურსების კატალოგი

  5. პროგრამის დასახელება:  რუსული ფილოლოგია
   პროგრამის ხელმძღვანელები: ასოც. პროფ. მარინე ალექსიძე
   საგნების ჩამონათვალი   სასწავლო კურსების კატალოგი

  6. პროგრამის დასახელება:  რუსული ფილოლოგია (რუსულენოვანი)
   პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ. დავით გოცირიძე, პროფ. მარია ფილინა
   საგნების ჩამონათვალი    სასწავლო კურსების კატალოგი

  7. პროგრამის დასახელება:  ახალი ბერძნული ფილოლოგია
   პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. სოფიო შამანიდი
   საგნების ჩამონათვალი   სასწავლო კურსების კატალოგი

  8. პროგრამის დასახელება:  კლასიკური ფილოლოგია
   პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ირინე დარჩია
   საგნების ჩამონათვალი   სასწავლო კურსების კატალოგი 

  9. პროგრამის დასახელება:  ბიზანტიური ფილოლოგია
   პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. თინათინ დოლიძე
   საგნების ჩამონათვალი   სასწავლო კურსების კატალოგი 

  10. პროგრამის დასახელება:  ამერიკისმცოდნეობა
   პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ. ვასილ კაჭარავა, ასოც. პროფ. ანასტასია ზაქარიაძე
   საგნების ჩამონათვალი  სასწავლო კურსების კატალოგი   

  11. პროგრამის დასახელება:  სახვითი ხელოვნება
   პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ლევან სილაგაძე
   საგნების ჩამონათვალი    სასწავლო კურსების კატალოგი

  12. პროგრამის დასახელება:  ტელე-კინო ხელოვნება
   პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც.პროფ. მერაბ კოკოჩაშვილი
   საგნების ჩამონათვალი    სასწავლო კურსების კატალოგი

  13. პროგრამის დასახელება: გამოყენებითი ენათმეცნიერება (minor)
   პროგრამის ხელმძღვანელი: აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე
   საგნების ჩამონათვალი

  14. პროგრამის დასახელება: შორეული აღმოსავლეთის რეგიონმცოდნეობა  (minor)
   პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნანა გელაშვილი 
   საგნების ჩამონათვალი

  15. პროგრამის დასახელება: თეოლოგია (minor)
   პროგრამის ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ. ირაკლი ბრაჭული 
   საგნების ჩამონათვალი

  16. პროგრამის დასახელება:  რუსეთისმცოდნეობა (minor)
   პროგრამის ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ. დალი კანდელაკი
   საგნების ჩამონათვალი


« 1 2