2019-02-26

სამეცნიერო კონფერენცია - საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება - 100

2019 წლის 12 მარტს თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი გამართავს სამეცნიერო კონფერენციას - საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრება - 100 -  რომელიც ეძღვნება საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების 100 წლის იუბილეს. 


Print

« იხ. ყველა სიახლე