2020-05-11

ყურადღება! ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანობის კანდიდატს მოეთხოვება წარმოადგინოს ცნობა ნასამართლეობის შესახებ.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანობის  კანდიდატი  ფაკულტეტის საბჭოს მიერ დამტკიცებულ  (04.05. 2010) დოკუმენტაციასთან ერთად ფაკულტეტის საბჭოს 11 მაისის გადაწყვეტილებით (ოქმი N 6) ვალდებულია, წარმოადგინოს ცნობა ნასამართლეობის შესახებ. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს (4.05.2020) გადაწყვეტილება
Print

« იხ. ყველა სიახლე