2020-07-01

საჯარო დაცვა

2020 წლის 17 ივლისს, 12:00 საათზე, თსუ V კორპუსის 313 აუდიტორიაში ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თამარ ღარიბაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის: „ფრანგული კომპიუტერული დისკურსი (ლინგვო-კულტუროლოგიური ანალიზი)“ საჯარო დაცვა.

Print

« იხ. ყველა სიახლე