2019-07-08

იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია ქართველოლოგიის დარგში

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქართველოლოგიური დარგების განვითარების ხელშეწყობისათვის ატარებს იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციას ქართველოლოგიის დარგში.
კონფერენცია ჩატარდება  2019  წლის 28 ოქტომბერს.
კონფერენციის ჩატარების დებულება: ბრძანება N61/01-01, 20.04.2015

გთხოვთ, თეზისები გამოაგზავნოთ 30 სექტემბრამდე შემდეგ მისამართზე: gogebashvili.conference2019@tsu.ge

დამატებითი ინფორმაცია თეზისების კრიტერიუმების შესახებ იხ. დანართში.
Print

« იხ. ყველა სიახლე