2020-03-09

გამოცხადდა სტატიების მიღება საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალ „სჯანის“ ახალი ნომრისთვის

გამოცხადდა მასალების მიღება ლიტერატურის თეორიისა და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის „ სჯანი
ახალი ნომრისათვის.
მასალის ჩაბარების ბოლო ვადაა 2020 წლის 20 აპრილი.
სავალდებულოა დაცული იქნას „ სჯანის" ციტირების სტილი":  http://www.litinstituti.ge/sjanis%20citireba.pdf 
Print

« იხ. ყველა სიახლე