2019-09-05

დისერტაციის საჯარო დაცვა

2019 წლის 2 ოქტომბერს 16:00 საათზე, თსუ I კორპუსის 307 აუდიტორიაში, გაიმართება კულტურის კვლევების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ნინო მგალობლიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „მოდა, როგორც სოციალურ-კულტურული მოვლენა, პოსტსაბჭოთა საქართველოში“ საჯარო დაცვა.
Print

« იხ. ყველა სიახლე