2019-01-10

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ რომ   იმ   მაგისტრანტებს რომელთაც   აქვთ   უცხო   ენის  B2  დონის   გამოცდის   ჩაბარების   ვალდებულება   აღნიშნული   გამოცდა   ჩატარდება  28  იანვარს , 11  საათზე პირველ   კორპუსში , 317 აუდიტორიაში .


გამოცდაზე   გასვლის   მსურველებმა  24 იანვრამდე  უნდა   გამოაგზავნოთ  lms.tsu.ge-  ზე   შეტყობინება რომ   გსურთ   გახვიდეთ   აღნიშნულ   გამოცდაზე   და   აუცილებლად   მიუთითეთ   რომ ელ   უცხო   ენას   აბარებთ .თან   იქონიეთ   პირადობის   დამადასტურებწლი   მოწმობა .

Print

« იხ. ყველა სიახლე