2018-07-11

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტთა საყურადღებოდ

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული უცხოური ენების B2 დონის (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული) 2018 წლის 3ივლისს ჩატარებული გამოცდის შედეგები.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  გვარი   სახელი შეფასება 
ალიმბარაშვილი   ირაკლი   36  
  აბულაძე მზია   30  
  ასანიძე ელზა   52  
  ბეინაშვილი   ტარიელ 60  
  ბუგიანიშვილი   საბა 67  
  გაბინაშვილი ნინო     36
  გამსახურდაშვილი მაიკო   75  
კორკოტაშვილი     დავით   51
მატუა   ლანა   25  
10  ნახუცრიშვილი   ნათია   88  
11  ხარშილაძე     გიორგი   40
12  ჯაჯანიძე   რუსუდან 81 

Print

« იხ. ყველა სიახლე