2020-06-25

საჯარო დაცვა

2020 წლის  16 ივლის ს,   14:00 საათზე  302 აუდიტორიაში   , გაიმართება ამერიკისმცოდნეობის სადოქტორი   პროგრამის დოქტორანტ  ანა მოსაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის: „ქართულ-ამერიკული პოლიტიკური ურთიერთობები 1992-2002 წწ.“ საჯარო დაცვა.


Print

« იხ. ყველა სიახლე