24.12.2018
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2018 წლის 21 დეკემბრი N14 გადაწყვეტილებით გამოცხადდეს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა არჩევნები ფილოსოფიის ს/ს ინსტიტუტის, საქართველოს ს/ს ინსტიტუტისა და თარგმანისა და ლიტერატურულ ურთიერთობათა ს/ს ინსტიტუტის ვაკანტურ ადგილებზე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2018 წლის 21 დეკემბრი N14 გადაწყვეტილებით გამოცხადდეს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 ... 143 »