2019-09-10

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულმეცნიერებათა ფაკულტეტი 2019-20 სასწავლო წელი დოქტორანტურის კანდიდატთა გასაუბრების განრიგი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დოქტორანტურის კანდიდატთა გასაუბრების განრიგი

2019-20 სასწავლო წელი


2019 წლის 12 სექტემბერი,  10. 00-13:00
თსუ პირველი კორპუსი, 206-ე აუდიტორია


ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამა

             
ქვედარგები:  ქართული ლიტერატურის ისტორია,   ფოლკლორისტიკა, ქართველური ენათმეცნიერება, შედარებითი  და გამოყენებითი ენათმეცნიერება, კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია, ლიტერატურული ურთიერთობები, სკანდინავიური ფილოლოგია


ქართული ლიტერატურის ისტორია
 1. არგანაშვილი გია
 2. ახობაძე ანა
 3. ლომიძე კოტე
 4. სოლოღაშვილი ანა
 5. ტოკლიკიშვილი მაკა
 6. ცუცქირიძე თეკლეფოლკლორისტიკა
 1. სუხიაშვილი სალომე
 2. ფიცხელაური თამარი

ქართველური ენათმეცნიერება
 1. გეგეჭკორი სალომე
 2. გიორგაძე ლინდა
 3. გრიგალაშვილი ირმა
 4. სხირტლაძე ნინო
 5. შონია ლიკა
 6. ჩანქსელიანი თამარ

თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება
 1. ჭილაია ქეთევან
 2. ასანიძე ელზა


ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია
 1. სეფაშვილი ეკატერინე
კლასიკური ფილოლოგია, ძველაღმოსავლური ფილოლოგია
 1. მეტრეველი დარინა
 2. შამუგია ნიკოლოზ
 3. ხათრიშვილი ლაშა
 4. ჯოგლიძე სალომე

ლიტერატურული ურთიერთობები
 1. სამაკაშვილი მერი
სკანდინავიური ფილოლოგია
 1. სიჭინავა ია


2019 წლის 12 სექტემბერი,  14. 00 -18.00
თსუ პირველი კორპუსი, 206-ე აუდიტორია

ფილოლოგია
ევროპული ლიტერატურა
ამერიკისმცოდნეობა
             
ქვედარგები: ირანული   ფილოლოგია, ებრაულ-არამეული ფილოლოგია, გერმანული ფილოლოგია, რომანული ფილოლოგია, ინგლისური ფილოლოგია, ლექსიკოგრაფია,  ევროპული ლიტერატურა, ამერიკისმცოდნეობა, სლავური ფილოლოგია,

ირანული ფილოლოგია


 1. ტალახაძე მაია

ებრაულ-არამეული ფილოლოგია
 1. ჯორბენაძე ქეთევან

გერმანული ფილოლოგია
 1. ლიპარტელიანი მაია
რომანული ფილოლოგია
 1. ზაკალაშვილი გვანცა
 2. ხოსიაშვილი გვანცა
ინგლისური ფილოლოგია
 1. ბუსკივაძე ხათუნა
 2. ბუსკივაძე ხატია
 3. გაგლოევა თამარა
 4. კელენჯერიძე თამთა
 5. ლეკიაშვილი გიორგი
 6. პალაგაშვილი ანა
 7. რაზმაძე მარიამი
 8. ჭარელაშვილი ლელა
 9. ჯუღელი მარიამი
ლექსიკოგრაფია
 1. კვიციანი თამარ

ევროპული ლიტერატურა
 1. ციცაგი შორენა
ამერიკისმცოდნეობა
 1. თათარაშვილი გიორგი
 2. ხოხიაშვილი ქეთევან
 3. ზაქარაშვილი თამთა
 4. დონაძე ნინო
სლავური ფილოლოგია
 1. ბადაშვილი ხათუნა
 2. ჭანია სოფიკო
 3. ჯალაბაძე მაია

2019 წლის 13 სექტემბერი,  10. 00 -13.00
თსუ პირველი კორპუსი, 206-ე აუდიტორია

ისტორიის სადოქტორო პროგრამა
     
    
ქვედარგები: საქართველოს ისტორია, საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა, ახალი და უახლესი ისტორია, შუასაუკუნეების ისტორია, მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია, ძველი მსოფლიოს ისტორია


საქართველოს ისტორია
 1. დავითაძე თამაზ
 2. დალაქიშვილი გვანცა
 3. კეჟრაშვილი შოთა
 4. მოდებაძე გვანცა
 5. რამიშვილი ქეთევან
 6. სართანია მიხეილ

საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა
 1. ახვლედიანი მარიამი
ახალი და უახლესი ისტორია
 1. ალიმბარაშვილი ირაკლი
 2. ბედოშვილი ლია
 3. გიგიბერია მანანა
 4. მანველიშვილი ნანი
 5. ნოდია ირაკლი

შუასაუკუნეების ისტორია
 1. ევანისელი გვანცა
მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია
 1. ვაჩეიშვილი დავით
 2. ნამიჭეიშვილი თორნიკე

ძველი მსოფლიოს ისტორია
 1. ტავლალაშვილი ლევან
 2. ნასყიდაშვილი გიორგი
2019 წლის 13 სექტემბერი, 14. 00 – 18. 00
თსუ პირველი კორპუსი, 206-ე აუდიტორია

    
ანთროპოლოგია
 1. ჩოგოვაძე თამარ
 2. კომახიძე ბორის
 3. ბუგიანიშვილი საბა
 4. ნადირაშვილი ამირან


რუსეთისმცოდნეობა
 1. დობაძიშვილი ქეთინო

კულტურის კვლევები
 1. კომახიძე გიორგი
 2. მელაძე თამარ
ფილოსოფია
 1. გალაშვილი დავითი
 2. შატბერაშვილი ლევან


Print

« იხ. ყველა სიახლე