მსოფლიო ისტორიის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი

ინსტიტუტის ხელმძღვანელი – პროფ. თეიმურაზ პაპასქირი
სწავლული მდივანი – ასისტენტ პროფესორი თეა ქარჩავა

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 114 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
ელფოსტა: teimuraz.papaskiri@tsu.ge
tea.tsitlanadze@tsu.ge

ძველი მსოფლიოს ისტორიის კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 114 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
1. ლევან გორდეზიანი – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
2. მარიკა მშვილდაძე – ასოცირებული პროფესორი

შუა საუკუნეების ისტორიის კათედრა
თსუ V კორპუსი, ოთახი N 312 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 36
3. მურმან პაპაშვილი – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
4. თეა წითლანაძე – ასოცირებული პროფესორი
5. თეა ქარჩავა – ასისტენტ პროფესორი

ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრა
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი N 114 ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13
6. თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი (კათედრის ხელმძღვანელი)
7. მერაბ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი
8. ლეილა ხუბაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
9. ფატიმა შეყლაშვილი  – ასოცირებული პროფესორი
10. ზაალ გოგენია – ასისტენტ პროფესორი
11. თამარ ანთაძე – ასისტენტ პროფესორი
         

ემერიტუს პროფესორი
1.    ჯემალ შარაშენიძე