თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო    


1. ნანა გაფრინდაშვილი, დეკანი    
2. დარეჯან თვალთვაძე, ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი
3.  რამაზ ქურდაძე, ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 
4. კახაბერ ლორია, ქართული ლიტერატურის ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი
5. ელგუჯა ხინთიბიძე, ქართული ლიტერატურის ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი   
6. თამაზ გამყრელიძე, თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი   
7. ირმა რატიანი, თეორიული და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი
8. ცირა ბარამიძე, კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი   
9. ვახტანგ ლიჩერი, არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი   
10. ქეთევან ხუციშვილი, ეთნოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი    
11. გიული  ალასანია, აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი       
12. ნინო ჩიქოვანი, კულტურის კვლევების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი
13. ზაზა სხირტლაძე, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი
14. ლევან სილაგაძე, ვიზუალური ხელოვნების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი
15. ირინე დარჩია, კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი
16. ნანა გუნცაძე, დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი    
17. მანანა რუსიეშვილი, დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი
18. აკაკი  ყულიჯანაშვილი, ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი    
19. დემურ ჯალაღონია, ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი   
20. ვასილ კაჭარავა, ამერიკისმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი
21. დავით გოცირიძე, რუსისტიკის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი    
22. თედო დუნდუა, საქართველოს ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი   
23. მარიამ ჩხარტიშვილი, საქართველოს ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი   
24. ლევან გორდეზიანი, მსოფლიო ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი     
25. თეიმურაზ პაპასქირი, მსოფლიო ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი     
26. შოთა კეჟერაშვილი, სტუდენტური თვითმმართველობა   
27. მიხეილ ჭელიძე, სტუდენტური თვითმმართველობა   
28. მარიამ ბოლქვაძე, სტუდენტური თვითმმართველობა   
29. სოფიო მახათაძე, სტუდენტური თვითმმართველობა   
30. სალომე ღარიბაშვილი, სტუდენტური თვითმმართველობა   
31. გვანცა რეხვიაშვილი, სტუდენტური თვითმმართველობა   
32. ნინო სიხარულიძე, სტუდენტური თვითმმართველობა   
33. სალომე ჭელიძე, სტუდენტური თვითმმართველობა   
34. მარიამ მამაგულაშვილი, სტუდენტური თვითმმართველობა