პროფესორები

გვარი სახელი

თანამდებობა

მიმართულება / ინსტიტუტი

ქვემიმართულება / კათედრა

1

ალასანია გიული

პროფესორი

თურქეთის ისტორია

2

ალექსიძე ლელა

პროფესორი

ფილოსოფია

ფილოსოფიის ისტორია

3

ბარამიძე ცირა

პროფესორი

კავკასიოლოგია

კავკასიური ენები

4

გაბუნია ქეთევანი

პროფესორი

დასავ . ევროპული ფილოლოგია

რომ . ფილ - ფრან . ენა

5

გამყრელიძე თამაზი

პროფესორი

თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცმეცნიერება

6

გაფრინდაშვილი ნანი

პროფესორი

თარგმანი და ლიტ . ურთ .

7

გორდეზიანი ლევანი

პროფესორი

მსოფლიოს ისტორია

ძვ . მსოფლიოს ისტორია

8

გელაშვილი მანანა
დანართი N1

პროფესორი

დასავ . ევროპული ფილოლოგია

ინგლ . ფილ - ინგლისური ლიტ .

10

გოცირიძე დავით

პროფესორი

რუსული ფილოლოგია

რუსული ენა

11

დოლიძე თინათინი

პროფესორი

კლას . ფილ , ბიზ . და ნეოგ .

12

დუნდუა თედო

პროფესორი

საქართველოს ისტორიის / ინსტიტუტი

საქართველოს ისტორია

13

თვალთვაძე დარეჯანი

პროფესორი

ქართული ენა

ძვ . ქართ . ენა და ტექსტ . კვლევები

14

თოფჩიშვილი როლანდი

პროფესორი

ეთნოლოგია

15

კაჭარავა ვასილი

პროფესორი

ამერიკისმცოდნეობა

16

კარტოზია ალექსანდრე

პროფესორი

დასავ . ევროპული ფილოლოგიის
სასწავლო - სამეცნიერო ინსტიტუტი
გერმანული ფილოლოგიის კათედრა

გერმანული ენა და თარგმანი

17

კობახიძე თემური

პროფესორი

ამერიკისმცოდნეობა

ამერიკული ლიტერატურა

18

ლიჩელი ვახტანგი

პროფესორი

არქეოლოგია

19

ლორია კახაბერი

პროფესორი

ქართული ლიტერატურის ისტორია

20

მარგალიტაძე თინათინი

პროფესორი

ინგლისური ფილოლოგია

ლექსიკოგრაფია

21

მერაბიშვილი ინესა
დანართი N1

პროფესორი

დასავ . ევროპული ფილოლოგია

თარგმანმცოდნეობა

22

პაპასქირი თეიმურაზი
დანართი N1

პროფესორი

მსოფლიოს ისტორია

ახალი და უახ . ისტორია

23

პაპაშვილი მურმანი
დანართი N1

პროფესორი

მსოფლიოს ისტორია

შუა საუკუნეების ისტორია

24

რამიშვილი ვალერიანი

პროფესორი

ფილოსოფია

თეორიული ფილოსოფია

25

რატიანი ირმა
დანართი N1
დანართი N2
დანართი N3

პროფესორი

თეორიული და შედარ . ლიტერატ .

26

რუსიეშვილი მანანა

პროფესორი

დასავ . ევროპული ფილოლოგია

ინგლ . ფილ - ინგლისური ენა

27

სამუშია ჯაბა

პროფესორი

საქართველოს ისტორია

29

სხირტლაძე ზაზა

პროფესორი

ხელოვნ . ისტორია და თეორია

30

ტატიშვილი ირინე

პროფესორი

აღმოსავლეთმცოდნეობა

ასირიოლოგია

31

ფილინა მარიამი

პროფესორი

რუსული ფილოლოგია

რუსული ლიტერატ .

32

ქეცბა - ხუნდაძე ლალი

პროფესორი

დასავ . ევროპული ფილოლოგია

გერმ . ფილ - გერმანული ენა

33

ქურდაძე რამაზი
დანართი N1

პროფესორი

ქართული ენა

ქართველური ენათმეცნიერება

34

ყულიჯანიშვილი აკაკი

პროფესორი

ფილოსოფია

პრაქტიკული ფილოსოფია

35

შამანიდი სოფიო

პროფესორი

კლას . ფილ , ბიზ . და ნეოგ .

ახალი ბერძ . ფილოლოგია

36

ჩიქოვანი ნინო

პროფესორი

კულტურის კვლევები

37

ჩხარტიშვილი მარიამ

პროფესორი

საქართველოს ისტორია

38

ხინთიბიძე ელგუჯა
დანართი N1

პროფესორი

ძველი ქართული ლიტ . ისტორია

ქართ . ლიტერ . ისტორია

39

ჯალაღონია დემური
დანართი N1
დანართი N2

პროფესორი

ფილოსოფია

პრაქტიკული ფილოსოფია

40

ჯაფარიძე გოჩა
დანართი N1

პროფესორი

აღმოსავლეთის ისტორის

41

ჯიქია მარინა

პროფესორი

აღმოსავლეთმცოდნეობა

თურქოლოგია

41

 გიგინეიშვილი ლევან

პროფესორი

კლას  .  ფილ  ,  ბიზ  .  და ნეოგ  .

ბიზანტინისტიკის კათედრა