გვარი, სახელი მიმართულება ქვემიმართულება
ალასანია გიული ისტორია აღმოსავლეთის ისტორია
ალექსიძე ლელა ფილოსოფია ფილოსოფიის ისტორია
ბარამიძე ცირა კავკასიოლოგია
გაბუნია ქეთევანი დასავლეთ ევროპული ფილოლოგია რომანული ფილოლოგია, ფრანგული ენა
გამყრელიძე თამაზ თეორიული და შედარებითი ენათმეცნიერება
გაფრინდაშვილი ნანა თარგმანი და ლიტერატურული ურთიერთობები
გორდეზიანი ლევანი მსოფლიოს ისტორია ძველი მსოფლიოს ისტორია
გელაშვილი მანანა ინგლისური ფილოლოგია ინგლისური ლიტერატურა
გორდეზიანი რისმაგი კლასიკური ფილოლოგია
გოცირიძე დავით რუსული ფილოლოგია რუსული ენა
დუნდუა თედო საქართველოს ისტორია
დოლიძე თინათინი ბიზანტიური ფილოლოგია
თვალთვაძე დარეჯანი ქართული ენა ძველი ქართული ენა და ტექსტოლოგიური კვლევები
თვარაძე ალექსანდრე გერმანული ფილოლოგია გერმანული ლიტერატურა
თოდუა თემური მსოფლიოს ისტორია ძველი მსოფლიოს ისტორია
თოფჩიშვილი როლანდი ეთნოლოგია
კაჭარავა ვასილი ამერიკისმცოდნეობა
კიღურაძე ნინო ახლო აღმოსავლეთის ისტორია , ისტორიის თეორია და დიდაქტიკა
კობახიძე თემური ამერიკისმცოდნეობა ამერიკული ლიტერატურა
ლიჩელი ვახტანგი ისტორია არქეოლოგია
ლორია კახაბერი ფილოლოგია უახლესი ქართული ლიტერატურა
მარგალიტაძე თინა ინგლისური ფილოლოგია ლექსიკოგრაფია
მერაბიშვილი ინესა თარგმანმცოდნეობა
პაპასქირი თეიმურაზი მსოფლიოს ისტორია ახალი და უახლესი ისტორია
პაპაშვილი მურმანი მსოფლიოს ისტორია შუასაუკუნეების ისტორია
რატიანი ირმა თეორიული და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა
რუსიეშვილი მანანა დასავლეთ ევროპული ფილოლოგია ინგლისური ფილოლოგია, ინგლისური ენა
რამიშვილი ვალერიანი ფილოსოფია თეორიული ფილოსოფია
სილაგაძე აპოლონი აღმოსავლეთმცოდნეობა არაბისტიკა
სხირტლაძე ზაზა ხელოვნების ისტორია და თეორია
ტატიშვილი ირინა აღმოსავლეთმცოდნეობა ასირიოლოგია
ფილინა მარიამ რუსული ფილოლოგია რუსული ლიტერატურა
ქეცბა-ხუნდაძე ლალი დასავლეთ ევროპული ფილოლოგია გერმანული ფილოლოგია, გერმანული ენა
ქურდაძე რამაზი ქართული ენა ქართველული ენათმეცნიერება
ყულიჯანაშვილი აკაკი ფილოსოფია პრაქტიკული ფილოსოფია
შამანიდი სოფიო კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინისტიკა და ნეოგრეცისტიკა ახალი ბერძნული ფილოლოგია
ჩიქოვანი ნინო კულტურის კვლევები
ჩხარტიშვილი მარიამ საქართველოს ისტორია
ჭკუასელი ქეთევანი პედაგოგიკა
ხინთიბიძე ელგუჯა ქართული ლიტერატურის ისტორია ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია
ჯიქია მარინა თურქოლოგია თურქული ენა და ლიტერატურა
ჯალაღონია დემური ფილოსოფია პრაქტიკული ფილოსოფია
ჯაფარიძე გოჩა მსოფლიო ისტორია