პოსტდოქტორანტები


  • ნათია ფიფია, ისტორიის დოქტორი, საკვლევი თემა: "მედეას მეტამორფოზა შუა საუკუნეებსა და აღორძინების ხანაში".