2018-08-29

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის შესახებ


2018 წლის  11-12 ივნისს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე განხორციელდა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტთა ჯგუფის ვიზიტი ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმების მიზნით. აკრედიტაციის ექსპერტთა დასკვნების საფუძველზე საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებს მიენიჭათ აკრედიტაცია.


Print

« იხ. ყველა სიახლე