2019-02-26

ტრენინგი თემაზე: როგორ დავწეროთ სწავლის შედეგები


22 თებერვალს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე:  როგორ დავწეროთ სწავლის შედეგები . ტრენინგს უძღვებოდნენ უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ქ-ნი ირმა გრძელიძე და მოწვეული სპეციალისტი  გიორგი წურწუმია. 
ტრენინგს ესწრებოდნენ თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი.Print

« იხ. ყველა სიახლე