2019-03-22

ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მხარდამჭერი კომიტეტის სხდომა

2019 წლის 21 მარტს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე აკადემიური პროგრამების სააკრედიტაციო პროცესის მართებულად წარმართვისათვის გაიმართა  ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მხარდამჭერი კომიტეტის მორიგი სხდომა.
სხდომაზე განიხილეს ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაში შეტანილი ცვლილებები აკრედიტაციის ახალი მოთხოვნების შესაბამისად.
Print

« იხ. ყველა სიახლე