სამეცნიერო კვლევითი სემინარები

  • პოლიტეკონომიური საუბრები ლადო პაპავასთან “ქართული სოფლის გამოწვევები და პერსპექტივები” მომხსენებელი: სოფლისმეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი პაატა კოღუაშვილი. თარიღი: პარასკევი, 29 სექტემბერი, 2017 წელიდრო: 16:00 საათი, მისამართი: უნივერსიტეტის ქ. 2 (მაღლივი კორპუსი), აუდიტორია 206

  • ,,საქართველოში ფისკალური მდგრადობის ანალიზი’’, ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკის კათედრის ასოცირებული პროფესორი მარინა მუჩიაშვილი. ჩატარების დრო და ადგილი: 2017 წლის 16 ივნისი, 14:00 სთ, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, X (მაღლივი) კორპუსი, მეორე სართული, ფილიპე გოგიჩაიშვილი სახელობის აუდიტორია #206;
  • ,,საქართველოში შრომის ბაზრის ფორმირებისა და განვითარების სტრატეგია’’, მაკროეკონომიკის კათედრის ასოცირებული პროფესორი მურმან ცარციძე. ჩატარების დრო და ადგილი: 2017 წლის 19 მაისი, 12:00 სთ., ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, X (მაღლივი) კორპუსი, მეორე სართული, ფილიპე გოგიჩაიშვილი სახელობის აუდიტორია #206;
  • ,,ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები საწარმოებში’’, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ასოცირებული პროფესორი ლევან საბაური. ჩატარების დრო და ადგილი: 2017 წლის 24 მაისი, 13:00 სთ., ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, X (მაღლივი) კორპუსი, მეორე სართული, ფილიპე გოგიჩაიშვილი სახელობის აუდიტორია #206