2019-09-23

საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული ინტერნეტ კონფერენცია თსუ -ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის თანაორგანიზატორობით

2019 წლის  20-22  ნოემბერს   ვადიმ გეტმანის სახელობის კიევის ნაციონალურ ეკონომიკის უნივერსიტეტში    ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული  ინტერნეტ კონფერენცია თსუ -ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის თანაორგანიზატორობით.

International Scientific and Practical Internet Conference «Business Strategy: Futurological Challenges» will be held in Kyiv, Ukraine at the State Higher Educational Institution Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman on the initiative of the Management Department on November 20-22, 2019

The aim of the Conference is to discuss the perspective directions of strategic management development,  methodological  approaches  and  analytical  tools  of  business  strategy  formation  in  the context of modern technological and consumer trends.

Scientific directions of the conference:

  •   Future Business Environment: Technological and Consumer Trends;
  •   Perspective Changes in the Strategic Management Philosophy and     Methodology;
  •   Effective Business Strategies for the Future;
  •   Business Case Analysis for Strategic Thinking Skills


The conference will be held online, the discussion of participants materials will be held on

November 20-22, from 09.00 to 17.00.

To participate in the conference discussion, participants must register by following the link:

h t t ps:// fo r ms.gl e/ d Z36 x G89 M cRT R cT M9

All the papers will be reviewed. All accepted participants papers will be published in the Conference Proceedings (electronic edition). The Conference Proceedings will be posted on the KNEU website before the conference.

Conference working languages: Ukrainian, English, Russian.

Print

« იხ. ყველა სიახლე