2019-06-28

"ბიზნესის ადმინისტრირების" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამას მიენიჭა სრული უპირობო აკრედიტაცია

2019 წლის 25 ივნისს, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის "ბიზნესის ადმინისტრირების" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამას მიენიჭა სრული უპირობო აკრედიტაცია შვიდი წლის ვადით.

ვულოცავთ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებს, პროფესორ-მასწავლებლებსა და ადმინისტრაციულ პერსონალს ამ წარმატებას! 
Print

« იხ. ყველა სიახლე