2019-07-30

2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა
Print

« იხ. ყველა სიახლე