2019-11-13

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამას მიენიჭა უპირობო აკრედიტაცია

2019 წლის 12 ნოემბერს  თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამას მიენიჭა უპირობო აკრედიტაცია 7 წლის ვადით. ასევე აკრედიტაცია მიღებული აქვს: ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამას - N111 29.08.2018; ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამას - N116 12.09.2018; ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამას - N141 27.06.2019

Print

« იხ. ყველა სიახლე