2019-06-06

სტუდენტური ოლიმპიადა 2019 „ფინანსურ და მმართველობით აღრიცხვაში“

ააიპ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდი“ კერძო და საჯარო სტრუქტურებთან თანამშრომლობით მართავს სტუდენტურ ოლიმპიადას „ფინანსურ და მმართველობით აღრიცხვაში“, 2019 წლის 26 სექტემბერს 14:00, საქართველოს უნივერსიტეტში (თბილისი, კოსტავას 77ა).

წესები და პირობები:
·         სტუდენტურ ოლიმპიადაში „აღრიცხვასა და აუდიტში“ მონაწილეობის მიღება შეუძლია ბაკალავრის და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს; 
· ოლიმპიადაში მონაწილეები ჩააბარებენ 3 საათიან ტესტს, რომელსაც შეადგენს მაღალკვალიფიციური კომისია; კონკურსის ჟიურიში მონაწილეობას მიიღებს CIMA ევრაზიის დირექტორი.
· გამარჯვებული სტუდენტებისთვის დაწესებულია სტაჟირება საუკეთესო ქართულ აუდიტორულ და საკონსულტაციო კომპანიებში. ასევე

გათვალისწინებულია ფულადი ჯილდოები:
I ადგილი: 1000 ლარი
I I ადგილი: 700 ლარი
I I I ადგილი: 500 ლარი
I V - VII ადგილები: 300 - 300 ლარი
VIII - X ადგილები: 200 - 200 ლარი
100 საუკეთესო მონაწილეს საჩუქრად გადაეცემა სპეციალური სამახსოვრო წიგნი - „ააფის“ კითხვა-პასუხის კრებული ბუღალტერიაში.

დაინტერესების შემთხვევაში დარეგისტრირდით ბულზე: ოლიმპიადა

Print

« იხ. ყველა სიახლე