2019-09-17

ახალი წიგნი „ეკონომიკური აზრის ისტორია“

მეორე გადამუშავებული გამოცემა

თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობამ გამოსცა „ეკონომიკური აზრის
ისტორია“.
 
ავტორი: ჯემალ ხარიტონაშვილი - თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის    საერთაშორისო ეკონომიკისა და ეკონომიკურ მოძღვრებათა  ისტორიის კათედრის ასოცირებული პროფესორი.

რედაქტორი: ეკონომიკის დოქტორი,  ჯემალ კახნიაშვილი

რეცენზენტები: ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სტუ-ის პროფესორი პარმენ ლემონჯავა;

ეკონომიკის დოქტორი, თსუ  ასოცირებული პროფესორი ლელა ბახტაძე;
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ ასოცირებული პროფესორი  შოთა ვეშაპიძე.

წიგნი განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ საბაკალავრო- საგანმანათლებლო  პროგრამის  სტუდენტებისთვის, პედაგოგებისა  და აღნიშნული საკითხებით დაინტერესე -ბული სხვა  მკითხველისთვის.  Print

« იხ. ყველა სიახლე