2020-02-03

შეხვედრა თბილისის 90-ე საჯარო სკოლაში

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ა.წ. 3 თებერვალს, ესტუმრენ თბილისის 90-ე საჯარო სკოლის დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებს. შეხვედრას ესწრებოდნენ ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი ნინო ფარესაშვილი, ფაკულტეტის ფინანსური მენეჯერი აკაკი მიქაბერიძე და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი დავით ნერგაძე. საუბარი შეეხო უნივერსიტეტში არსებულ სასწავლო პროგრამებს და ფაკულტეტზე სწავლის პერსპექტივებს.


Print

« იხ. ყველა სიახლე