2019-09-09

ინფორმაცია აკადმიური რეგისტრაციის შესახებ

აკადემიური რეგისტრაციის შესახებ - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

თსუ რექტორის ბრძანების (N168/01-01, 05.07.2019) თანახმად, აკადემიური რეგისტრაცია იწყება  09.09.2019 სექტემბერს. ამავდროულად პირველკურსელთა საბუთების მიღებაც ხორციელდება იმავე ვადებში  (9  სექტემბრის ჩათვლით). პროცესების შეუფერხებლად წარმართვისათვის, თსუ ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით აკადემიური რეგისტრაცია თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე (მათ შორის, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET) და ტურიზმის სკოლა) დაიწყება 10 სექტემბერს (10.09.2019.) 15.00 საათზე.
Print

« იხ. ყველა სიახლე