2019-09-27

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში, 26 სექტემბერს, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ჩატარდა ორი საჯარო ლექცია:

1. საჯარო ლექცია - ტურისტული დანიშნულების ადგილის განვითარების პოლიტიკა და სტრატეგიები
მომხსენებელი - მერაბ ხოხობაია, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის კათედრის ასისტენტ პროფესორი

2. საჯარო ლექცია - ინოვაციური ტექნოლოგიები ტუროპერატორულ ბიზნესში.
მომხსენებელი: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი დარეჯან ოზმანოვი
Print

« იხ. ყველა სიახლე