2019-08-08

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩაბარების მსურველთა საყურადღებოდ!

შეიცვალა სამაგისტრო პროგრამებზე ,,ეკონომიკა" და ,,ბიზნესის ადმინისტრირება" მისაღები გამოცდის საკითხები:

შენიშვნა: საგამოცდო საკითხების მოსამზადებლად შესაბამისი მასალა (რიდერი) ხელმისაწვდომი იქნება თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ვებგვერდსა და ბიბლიოთეკაში ივნისის თვის პირველ ნახევარში.

საგამოცდო მასალა სამაგისტრო პროგრამისთვის ,,ეკონომიკა".

საგამოცდო მასალა სამაგისტრო პროგრამისთვის ,,ბიზნესის ადმინისტრირება"
Print

« იხ. ყველა სიახლე