2020-02-10

ხელშეკრულება სტუდენტთა მობილობის შესახებ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და რენეს (საფრანგეთი) უნივერსიტეტს შორის

ხელშეკრულება სტუდენტთა მობილობის შესახებ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და რენეს (საფრანგეთი) უნივერსიტეტს შორის

Print

« იხ. ყველა სიახლე