2019-09-09

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე დოქტორანტობის კანდიდატებთან გასაუბრების განრიგი

2019-2020 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრში  
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე
დოქტორანტობის კანდიდატებთან გასაუბრების განრიგი:

სადოქტორო პროგრამა - ეკონომიკა
12 სექტემბერი, 10:00  საათი, აუდიტორია 609
გასაუბრების რეგლამენტი თითოეული პრეტენდენტისათვის 10 წუთი
გასაუბრება ჩატარდება რიგითობის მიხედვით



1.   01030033171    
2.   61006073040    
3.   01005016533    
4.   01001085590    
5.   01019080692    
6.   01017045025    
7.   47001046452    
8.   20701070878    
9.   60001025607     
10.  13001060611    
11.  11001031407    
12.  60001040388     
13.  01008018187    
14.  60001146764    
15.  01005031383    
16.  01024077816    
17.  35001114376    
18.  04001001529    
19.  10001071087    
20.  20001068017    
21.  59001115732    
22.  42001038256    
23.  43001035806    
24.  01019083360    
25.  60001133564    
26.  01011077324    
27.  60001157644    
28.  28001084690    
29.  01024075339    
30.  01019088592    
3.1  01019075819    
32.  01019082227    
33.  01017057212    
        


13 სექტემბერი, 10:00  საათი, აუდიტორია 609
გასაუბრების რეგლამენტი თითოეული პრეტენდენტისათვის 10 წუთი
გასაუბრება ჩატარდება რიგითობის მიხედვით

სადოქტორო პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება



1.   01505046270
2.   62003016287
3.   01001072019
4.   01022000440
5.   61004016834
6.   38001048825
7.   01010008902
8.   36801054866
9.   26001034001
10.  01007015261
11.  61001080238
12.  01101111558
13.  01019081432
14.  18001066355
15.  38001048489
16.  01011094061
17.  01027080863
18.  41001008598
19.  60001125952
20.  59001115467
21.  01017012812
22.  60001018849
23.  13001030830
24.  21001003272
25.  45001034759
26.  62001038664
27.  19001105770
28.  55001006122
29.  01751009175
30.  61004062950
31.  01005040996
32.  01005039224    
   

სადოქტორო პროგრამა - ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტი
13 სექტემბერი, 15:00  საათი, აუდიტორია 609
გასაუბრების რეგლამენტი თითოეული პრეტენდენტისათვის 10 წუთი
გასაუბრება ჩატარდება რიგითობის მიხედვით



1.    01019087572
2.    01021010812
3.    11001010341
4.    19001092759




Print

« იხ. ყველა სიახლე