მენეჯმენტის და ადმინისტრირების კათედრა


მისამართი: 0186 თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2,
თსუ მე–10 (მაღლივი) კორპუსი, ოთახი 607
პროფესორის ასისტენტი : მაია ნიკვაშვილი
ტელეფონი: 2303217დავით ნარმანია – პროფესორი
გიორგი ღაღანიძე– პროფესორი
ნუგზარ პაიჭაძე
– ასოცირებული პროფესორი
ეკა ჩოხელი -
ასოცირებული პროფესორი
ვასილ კიკუტაძე – ასოცირებული პროფესორი

გიორგი შიხაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
ნატ
ალია ხარაძე – ასოცირებული პროფესორი
ბადრი რამიშვილი
– ასოცირებული პროფესორი
გიული ქეშელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
ნინო ფარესაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
მანანა ხარხელი - ასოცირებული პროფესორი
ეკატერინე გულუა – ასისტენტ პროფესორი