რექტორი, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი


სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატის შერჩევის მიზნით გამოცხადდა კონკურსი.      
   
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: თსუ აკადემიური საბჭოს დადგენილება №133/2019 18.11.2019წ
(დამტკიცებულია თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებით ოქმი N5; 25.11.2019)