თსუ ბიბლიოთეკა

ცხადდება     კონკურსი  ბიბლიოთეკის  ელექტრონული რესურსების განყოფილებაში შტატგარეშე პოზიციაზე   უფროსი სპეციალისტის  (1 ვაკანსია) შესარჩევად.  დოკუმენტაციის მიღება  იწარმოებს   2020 წლის 20 მარტიდან  2020 წლის 31  მარტის ჩათვლით 18:00 საათამდე  დამატებითი ინფორმაცია  იხილეთ: ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანება  N60/02-01  16.03.2020წ.