იურიდიული ფაკულტეტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ პრეტენდენტის სტატუსი მიენიჭა და გასაუბრებაზე დაბარებულია შემდეგი კონკურსანტები:

N პრეტენდენტის სახელი, გვარი საკონკურსო მიმართულება გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
1 ქეთევან ხუციშვილი საერთაშორისო სამართალი 25.10.2018 11:00 სთ. თსუ, I კორპუსი ოთახი N 06
2 ირინა ქურდაძე საერთაშორისო სამართალი 25.10.2018 11:30 სთ. თსუ, I კორპუსი ოთახი N 06
3 ირაკლი ბურდული კერძო სამართალი 25.10.2018 12:00 სთ. თსუ, I კორპუსი ოთახი N 06

შენიშვნა: პრეტენდენტს გასაუბრების ფორმატიდან გამომდინარე მოეთხოვება მოკლე საჯარო ლექციის ჩატარება რათა მოხდეს მისი სრულყოფილად შეფასება.