იურიდიული ფაკულტეტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ პრეტენდენტის სტატუსი მიენიჭა და გასაუბრებაზე დაბარებულია შემდეგი კონკურსანტები:

N პრეტენდენტის სახელი, გვარი საკონკურსო მიმართულება გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
1 მაია ბითაძე საერთაშორისო სამართალი 14.06.2018 11:00 სთ. თსუ, II კორპუსი ოთახი N 135
2 ეკა სირაძე საერთაშორისო სამართალი 14.06.2018 11:30 სთ. თსუ, II კორპუსი ოთახი N 135
3 გოჩა ფერაძე სამართლის ისტორია 14.06.2018 12:00 სთ. თსუ, II კორპუსი ოთახი N 135
4 ირაკლი დვალიძე სისხლის სამართალი 14.06.2018 12:30 სთ. თსუ, II კორპუსი ოთახი N 135

შენიშვნა: პრეტენდენტს გასაუბრების ფორმატიდან გამომდინარე მოეთხოვება მოკლე საჯარო ლექციის ჩატარება რათა მოხდეს მისი სრულყოფილად შეფასება.