იურიდიული ფაკულტეტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ პრეტენდენტის სტატუსი მიენიჭა და გასაუბრებაზე დაბარებულია შემდეგი კონკურსანტები:

N პრეტენდენტის სახელი, გვარი საკონკურსო მიმართულება გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
1 გიორგი მახარობლიშვილი კერძო სამართალი 16.02.2018 09:30 სთ. თსუ, II კორპუსი ოთახი N 135
2 ნათია ჩიტაშვილი კერძო სამართალი 16.02.2018 09:45 სთ. თსუ, II კორპუსი ოთახი N 135
3 თამარ ზოიძე კერძო სამართალი 16.02.2018 10:00 სთ. თსუ, II კორპუსი ოთახი N 135
4 ნატალია მოწონელიძე კერძო სამართალი 16.02.2018 10:15სთ. თსუ, II კორპუსი ოთახი N 135