იურიდიული ფაკულტეტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ პრეტენდენტის სტატუსი მიენიჭა და გასაუბრებაზე დაბარებულია შემდეგი კონკურსანტები:

N პრეტენდენტის სახელი, გვარი საკონკურსო მიმართულება გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
1 ლაშა ბრეგვაძე სამართლის მეთოდები 22.02.2019 09:30 სთ. თსუ, II კორპუსი ოთახი N 135
2 ავთანდილ კახნიაშვილი სამართლის მეთოდები 22.02.2019 10:00 სთ. თსუ, II კორპუსი ოთახი N 135