იურიდიული ფაკულტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტ-პროფესორებისა და ასისტენტების აკადემიურ თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ პრეტენდენტის სტატუსი მიენიჭა და გასაუბრებაზე დაბარებულია შემდეგი კონკურსანტები:


N.:

პრეტენდენტის 

სახელი, გვარი

საკონკურსო

მიმართულება

გასაუბრების

თარიღი, დრო

გასაუბრების

ადგილი

1.

ჩაჩანიძე ელზა

სამართლის ისტორია

19.02.2020.

13.00 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

2.

ხოფერია მარიამი

სამართლის ისტორია

19.02.2020.

13.15 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

3.

ონიანი სულხანი

სამართლის ისტორია

19.02.2020.

13.30 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

4.

წიგნაძე ანა

სამართლის ისტორია

19.02.2020.

13.45 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

5.

გოგიბერიძე გია

კონსტიტუციური სამართალი

19.02.2020.

14.00 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

6.

ჯავახიშვილი პაატა

კონსტიტუციური სამართალი

19.02.2020.

14.15 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

7.

კევლიშვილი მაკა

საერთაშორისო სამართალი

19.02.2020.

14.30 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

8.

რუხაძე

ნინო

საერთაშორისო სამართალი

19.02.2020.

14.45 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

9.

აღაპიშვილი ირინა

საერთაშორისო სამართალი

19.02.2020.

15.00 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

10.

ფიფია

საბა

საერთაშორისო სამართალი

19.02.2020.

15.15 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

11.

ალექსიძე თამარი

საერთაშორისო სამართალი

19.02.2020.

15.30 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

12.

მჯედლიძე

ნანა

საერთაშორისო სამართალი

19.02.2020.

15.45 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

13.

ღვამიჩავა

თამარი

ადმინისტრაციული სამართალი

19.02.2020.

16.00 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

14.

ნუცუბიძე

მაკა

სამართლის მეთოდები

19.02.2020.

16.15 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

15.

გოგნიაშვილი ნინო

სისხლის სამართალი

20.02.2020.

10.00 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

16.

დგებუაძე გიორგი

სისხლის სამართალი

20.02.2020.

10.15 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

17.

მეურმიშვილი ბესიკი

სისხლის სამართალი

20.02.2020.

10.30 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

18.

ცქიტიშვილი თემური

სისხლის სამართალი

20.02.2020.

10.45 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

19.

ხარანაული ლევანი

სისხლის სამართალი

20.02.2020.

11.00 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

20.

ხერხეულიძე ირინე

სისხლის სამართალი

20.02.2020.

11.15 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

21.

ბერიშვილი თამარი

სისხლის სამართალი

20.02.2020.

11.30 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

22.

ოხანაშვილი ანრი

სისხლის სამართალი

20.02.2020.

11.45 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

23.

ჩაკვეტაძე გიორგი

სისხლის სამართალი

20.02.2020.

12.00 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

24.

ტატიშვილი მაგდა

სისხლის სამართალი

20.02.2020.

12. 15 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

25.

გამხიტაშვილი გიორგი

სისხლის სამართალი

20.02.2020.

12. 30 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06შესვენება 30 წუთი

26.

ბერეკაშვილი დიანა

კერძო სამართალი

20.02.2020.

13.15 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

27.

ტატანაშვილი

თამარი

კერძო სამართალი

20.02.2020.

13.30 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

28.

კვირიკაშვილი თეო

კერძო სამართალი

20.02.2020.

13.45 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

29.

ტაკაშვილი სიმონი

კერძო სამართალი

20.02.2020.

14.00 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

30.

ეგნატაშვილი დემეტრე

კერძო სამართალი

20.02.2020.

14.15 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

31.

საძაგლიშვილი დიმიტრი

კერძო სამართალი

20.02.2020.

14.30 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

32.

მაჩაიძე

ოთარი

კერძო სამართალი

20.02.2020.

14.45 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

33.

გაწერელია

აკაკი

კერძო სამართალი

20.02.2020.

15.00 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

34.

ხვედელიძე მათე

კერძო სამართალი

20.02.2020.

15.15 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

35.

თოხაძე

ანა

კერძო სამართალი

20.02.2020.

15.30 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

36.

ამირანაშვილი გიორგი

კერძო სამართალი

20.02.2020.

15.45 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

37.

ხარიტონაშვილი ნინო

კერძო სამართალი

20.02.2020.

16.00 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

38.

ჯორბენაძე სერგი

კერძო სამართალი

20.02.2020.

16.15 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

39.

ცერცვაძე ლაშა

კერძო სამართალი

20.02.2020.

16.30 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06

40.

სვანაძე გიორგი

კერძო სამართალი

20.02.2020.

16.45 სთ.

თსუ, I კორპუსი,

აუდ. N 06


გამოქვეყნების თარიღი:2019-09-06 14:30:48