კონტაქტი

 1. რექტორატი - 0179, თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ I კორპუსი
  1. რექტორის მისაღები: 2 22 02 41 ფაქსი: +995 32 2 22 51 07, ელ-ფოსტა rector@tsu.ge
  2. ცხელი ხაზი: +995 32 2 25 04 84
 2. ფაკულტეტები
  1. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
  2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
  3. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
  4. ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
  5. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
  6. იურიდიული ფაკულტეტი
  7. მედიცინის ფაკულტეტი
 3. ადმინისტრაციული დეპარტამენტები
  1. სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი
  2. სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტი
  3. საგამოცდო ცენტრი
  4. აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი
  5. საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტი
  6. საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
  7. კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი
  8. გაზეთი "თბილისის უნივერსიტეტი"
  9. საფინანსო დეპარტამენტი
  10. კანცელარია
  11. იურიდიული დეპარტამენტი
საკონტაქტო ტელეფონები:
სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი -  2 25 39 71
სტუდენტთა მომსახურების განყოფილება - 2 25 04 84; 2 22 11 16; 2 22 11 17
აბიტურიენტთა მომზადების განყოფილება - 555 65 41 40
პერსონალის მართვის დეპარტამენტი - 2 22 36 19
კანცელარია - 2 29 42 88
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი - 2 22 23 91