„ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოების“ აღდგენის ღონისძიება